За Нас

За Нас

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД е създадено на 18.11.2015 г. Регистрирано е в Агенцията за хора с увреждания, като специализирано предприятие с основен предмет на дейност производство на корпусна и мека мебел за вътрешния пазар.  

Дружеството притежава актуален Сертификат за качеството БДС EN ISO 9001:2015 и Сертификат за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015. Сертификатите са с обхват: „Проектиране и производство на корпусна и мека мебел за административни, офис сгради и хотели. Доставка на кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове“.

 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД  предлага проектиране и обзавеждане на административни сгради, хотели, както и поръчково кухненско обзавеждане и оборудване. 
Дружеството кандидатства по обществени поръчки, част от които вече успешно изпълнени и приключени.

Част от изпълнените Ни обществени поръчки през 2016 г. са:

                  Висше Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна

                 Община Бургас, с обект: ОУ „Христо Ботев”- кв. Победа и читалище „Христо Ботев 1937“- кв. Победа

                   Държавно горско стопанство „Мездра“

                   Държавно горско стопанство „Ловеч“

През 2017 г. се нареждат:

                   Община Дупница, с обект: Профилирана гимназия „Христо Ботев“

                Община Бургас, с обект: кв: Ветрен, „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и  соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“

          Община Бургас, с обект: Дневен център за деца и младежи с увреждания, находящ се в Приморски парк

       Община Бургас, с обект: ,„Детска градина „Пинокио“ гр. Бургас“, която е отличена с категорията „ Зелена архитектура“ на престижния конкурс „Сграда на годината 2018“ и много други поръчки за престижни институции и частни фирми

                   „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.“

                     НАП – София

През 2018 г. продължаваме с изпълнение на следните обекти:

                  Народно събрание на Република България

       Община Велико Търново, с обекти: ДГ „Пролет“, ДГ „Рада Войвода“, ДГ „Ален мак“, СУ „Г.С.Раковски“ и Спортно училище и СУ „В. Комаров“.  

 

Постигнатите успехи до момента са резултат от екипна работа и неуморен труд. През настоящата 2019 г. въвеждаме нови и иновативни методи на работа, с което се надяваме да увеличим популяризацията на фирмата и да разширим кръгът ни от клиенти. 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close